Kullanılan mecranın hedef kitlesinin, ürünün hedef kitlesiyle örtüşmesi reklamın amacına ulaşması açısından hayati önem taşır. Bunun için medya planlama bilimsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

comut.net Medya Depart-manı, verilmek istenen mesajın doğru kişilere, doğru kanallardan ulaşma-sı için medya araştırma ve satınalma faaliyetlerini bilimsel çerçevede yürütür.

Minimum Maliyet, Maksimum Fayda
Deneyimli medya planlamacılarımız "Minimum Maliyetle Maksimum Fayda" sağlayarak, medya planlaması konusunda uzmandır.

 

 

 

 

 

Domain Name Kurumsal Destek Medya Planlama Medya Planlama Prodüksiyon Masaüstü Halkla İlişkiler Ana Sayfa E-Mail Email E-Mail