COMUT.NET
TEL: + 90 212 2881727

Kurumsal web tasarımında
referansları ile öncü kuruluş  


     
 

Kullanılan mecranın hedef kitlesinin, ürünün hedef kitlesiyle örtüşmesi reklamın amacına ulaşması açısından hayati önem taşır. Bunun için medya planlama bilimsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

comut.net Medya Depart-manı, verilmek istenen mesajın doğru kişilere, doğru kanallardan ulaşma-sı için medya araştırma ve satınalma faaliyetlerini bilimsel çerçevede yürütür.

Minimum Maliyet, Maksimum Fayda
Deneyimli medya planlamacılarımız "Minimum Maliyetle Maksimum Fayda" sağlayarak, medya planlaması konusunda uzmandır.

 

 

 

 

 

Comut.net Altyapı Kurumsal Destek Medya Planlama
Tam Hizmet Reklam Ajansı Medya Planlama
Tam Hizmet Reklam Ajansı Prodüksiyon Masaüstü Yayıncılık
Tam Hizmet Reklam Ajansı Halkla İlişkiler Ana Sayfa E-Mail Email E-Mail